DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Zeka Geriliği (Entellektüel Yeti Eksikliği)

Zeka Geriliği

Entellektüel yeti eksikliği (zeka geriliği),

Eğitilebilir (hafif düzey zihinsel yetersizlik ),

Öğretilebilir ( orta düzey zihinsel yetersizlik) ve

Tamamen bakıma muhtaç (ağır düzey zihinsel yetersizlik ) olmak üzere üç gruba ayrılır.

Sebepleri Nelerdi?

· Kromozomlarda belli bir kurala ve ölçüye uymama durumu(anomali) olması

· Doğumdan önce rubella, alkol kullanımı, ilaç kullanımı

· Kanda Oksijen azlığı

· Doğumdan sonra menenjit,ensefalit,travma,kültürel yoksunluk,ağır malnütrisyon.

. Havale

.Genetik etkenler

Nasıl Tespit Edilir ?

. Tek başlarına hayatlarına devam ettirirken desteğe ihtiyaç duyuyorlarsa

. Okulda çeşitli başarısızlıklar yaşıyorlarsa

. Dinleme, anlama ve kendini ifade etme becerilerinde eksiklikler varsa

. Akademik anlamdaki zorluklarıyla beraber davranış sorunları da ortaya çıkıyorsa

. Dil gelişim becerileri yeterince gelişmemişse

. Duygusal bazı problemler yaşıyorlarsa

. Çocuklarınızın algılama ve muhakeme becerilerinde yetersiz kalıyor ya da eksiklik yaşıyorsa

. Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır

.Soyut kavramları zor öğrenirler

. Genelleme yaparken zorlanırlar. Bu yüzden öğrenim aşamasında desteğe ihtiyaç duyarlar

Sizler çocuklarınızı gözlemlerken tabiki yeteri kadar objektif olamayabilirsiniz. Bu yüzden bir uzmana başvurup uluslararası kabul edilmiş zeka ölçekleri ile çocuğunuzun entellektüellik seviyesini öğrenebilirsiniz.

Uzmana Başvurmak Neden Önemlidir ?

. Çocuğunuzun zihinsel durumu hafifi evya sınırda olabilir.

.Yaşadığı sorunlar psikolojik kökenli olabilir.

.Özel öğrenme güçlüğü vb. durumlar zihinsel yetersizlikle karıştırılabilir.

.işitme duyusundaki farkedilmeyen bir problemden kaynaklanan akademik başarısızlık olabilir.

Tüm bunlar çocuğunuzun zihinsel performansının düşmesine sebep oluyor olabilir. Bu sebeple uzmana başvurmak, çocuğun tannaması ve uygun programın hazırlanması çok önemlidir.

Özel Eğitim Süreci Nasıl Olmalıdır ?

Her çocuğun yetenekleri ve ilgileri farklıdır. Eğitim sürecinde profesyonel kişilerle çocuğun tananması, eğitim sürecinin başlaması, kişilik gelişimi ve ruhsal gelişimi takip edilerek aileye danışmanlık hizmeti sunulması gerekir.

Çocuğun güçlü yanları ve zayıf yanları saptanarak, çocuğun ihtiyaçlarına göre program yapılmalıdır. Akademik eğitime başlamadan önce, bireyin daha verimli ilerleyebilmesi için öğrenmeye hazırlık becerileri muhakkak kazandırılmalıdır.

Kurumumuzda alabileceğiniz destekler:

akademik destek                                  aile bilgilendirme                                      psikoterapi

                                                             

sosyal destek                                     dil ve konuşma terapisi                                ergoterapi

Çocuğunuza verebileceğiniz en mühim şey zamandır.

Zeka seviyesi ne olursa olsun, iyi niyet ve merhamet her çocukta gelişmesi gereken nönemli duygulardır. Bu yüzden eğitiğm sürecinde, çocuğun duygusal zekası ve yetenekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Akademik yeteneklerin yanında sosyal duygusal destekte mutlaka verilmelidir.