DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ergoterapi

Ergoterapi Nedir?
Genel olarak kullanılan tanımıyla iş ve uğraşı terapisidir. Başrolde, terapi alan kişinin günlük hayatta yapması gereken temel yaşamsal becerileri vardır. Bu beceriler yaşanılan kazalar, hastalıklar ve gelişimsel bozukluklar sebebiyle sekteye uğrayabilir. Yaşanılan sekteler sonucu bir uzman desteğiyle ortam hazırlanır ve terapiye başlanır.(Örnek: kaza sonucu parmağını kaybeden bir kişiye;  eşyaları tutma, kavrama, taşıma, yerleştirme; yeme-içme araç gereçlerini kullanma; kıyafet giyip çıkarmada çıt çıt, fermuar vb. işlevsel eşyaların becerileri yeniden kazandırılır.)

Ergoterapi Neden Uygulanır?  Amaç Nedir?

Ergoterapinin amacı; kişilerde meydana gelen eksikliklerin(fiziksel, bilişsel, psikolojik, duyu vb.) kişiye olumsuz dönüşünü minimum seviyeye düşürmek ve bağımsız bir hayat yaşamalarını sağlamaktır.

Ergoterapiden Kimler Destek Alabilir?

Terapi yelpazesi oldukça geniştir ve kesin yaş sınırlaması yoktur.

* Fiziksel ve psikolojik bozukluk yaşayan kişiler

* Rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi gören tanı almış çocuklar(disleksi, hiperaktivite, otizm, zihinsel engel vb.)

*Tanısı olmayan fakat gelişimsel olarak belirli gecikmeler yaşayan çocuklar

* Madde bağımlıları

*Yaşlılar

*Suç işlemeye meyilli ya da işlemiş kişiler.

Neden Ergoterapi?  Faydaları Nelerdir?

*Kişilerin bireysel ve toplumsal yaşamına kısa sürede dönmesini  hızlandırır.

*Öğrenilen becerilerde artış görülür.

*Kişiye toplumun bir bireyi olmasını unutturmaz ve sorumluluklarını hatırlatarak psikolojik destek sağlar.

*Küçük yaş gruplarında; dürtüsellikte kontrolü, dikkat dağınıklığında odaklanma süresini, duyu farklılıklarında ise farkındalığı arttırır.

*Kişinin yaşayacağı ortamı yeniden düzenler ve ortamın kolay kullanılmasını sağlar.

Ergoterapide Neler Yapılır?  Hangi Yöntemler Kullanılır?

 Kişinin yaşıyor olduğu eksikliklerin değerlendirilmesi sonucu uygun ortam hazırlanır. Bu ortamda;

*Kişinin devamlı olarak kullanması gereken yardımcı araçların işlevlerinin eğitimi verilir.

*Terapi ortamında kazanılan becerilerin ev ortamına aktarılması planlanır.

*Tanı almış veya almamış çocuklarda duyu bütünleme, motor, işitsel, bilişsel algı çalışmaları yapılır.

*Yeme-içme etkinlikleri kişiye göre uyarlanıp uygulamalı olarak alıştırmalar yapılır.

*Öz bakım becerileri kazandırılır.

Ergoterapi  Nerelerde Uygulanır ?  Ergoterapi Ortamı Nasıl Olmalıdır?

Ergoterapi; ev, okul, işyeri, fabrika, sağlık merkezi, huzur evi, rehabilitasyon merkezi, hastane, adli kurum gibi kamu kuruluşlarını içeren geniş bir yelpazeye sahiptir.

Egoterapi ortamı; kişiye eksikliğini hissettirmeyecek, materyallerin ve düzenin iyi sağlandığı, kişinin kolay hareket edebileceği, alanların geniş olduğu, mutfak, banyo, yatak odası, yemek odası, dolap gibi ev bölümlerinin yada dış mekanlarının  yer aldığı alanlar olmalıdır.