DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

İşitme Yetersizliği

İşitme Yetersizliği

İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

İşitme Kaybı: İşitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar, kabul edilen normal işitme değerlerinden, belirli derecede farklı olduğunda, işitme kaybı ortaya çıkmaktadır.

İşitme Engeli: İşitme duyarlılığının(16-20.000 Hz. ve 0.110 dB) kişinin gelişim, uyum-özellikle iletişimdeki görevleri yeterince yerine getiremeyişinden ortaya çıkan duruma İşitme Engeli denmektedir.

İşitmeyen Birey: İşitme kaybının, bir işitme cihazı ile yada cihazsız, yalnız işitme yoluyla ana diline ilişkin bilgileri başarılı bir biçimde işlemlemesini önemli derecede engellediği bireydir.(Tüfekçioğlu,1998).

Ağır İşiten Birey: Genellikle bir işitme cihazının da yardımı ile işitme yoluyla dilsel bilgileri başarılı bir biçimde işlemleyebilmesine olanak verecek derecede işitme kalıntısı bulunan bireydir.(Tüfekçioğlu,1998).

İşitme Engelliler: İşitme engelinden dolayı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir.

Yenidoğanlarda işitme engeli nasıl anlaşılır?

 Dünya sağlık örgütünün verilerine göre; Dünya' da yaklaşık olarak, 600 milyon işitme engelli birey vardır. Türkiye'de ise Dünya'ya gelen 1 milyon 300 bin bebekten 2 bini işitme engelli olarak doğuyor. Şu an ki teknoloji ile, bebek hastahaneden çıkmadan işitme testi uygulanıyor. İşitme Problemine rastlanır ise, gerekli işlemler yapılıyor.

İşitme Testi Nasıl Yapılıyor?

Doğumdan sonra bebeğe otoakustik emisyon testi yapılır. Test başarısızlık ile sonuçlanırsa 2 hafta sonra yenilenir. başarısızlık sürüyorsa, işitsel beyin sapı cevapları testi uygulanır. Bu test ile işitme problemi kolaylıkla anlaşılır. Çok kısa süren bu işlem bebeğinizin canını acıtmaz, rahatsızlık vermez.

Ailede Nasıl Farkedilir ?

1-) Şiddetli seslere irkilmiyorsa, ağlamıyorsa

2-) 6-12 aylık süreçte hiç konuşma sesi çıkarmadıysa

3-) 4 - 5 aylık süreçte anne sesini duyduğunda ona doğru bakmıyorsa

4-) Bir yaşında müziğe ve çeşitli eslere tepki vermiyorsa

5-) Bebeğinizde işitme problemi olduğu şüpheniz varsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Erken teşhis dil gelişimi için son derece önemlidir.

Eğitim Nasıl Olmalıdır?

İşitme engellilerin eğitiminde kullandığımız iki yöntem vardır.

1-) Doğal İşitsel Sözel Yöntem:

Sözel iletişimin günümüz toplumunun ana iletişim aracıdır.Yöntemin dayandığı temel anlayış, işitme engelli bireylerin hem topluma kaynaştırılması hem de onların var olan potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için sözel iletişimi kazanmalarını ve geliştirmelerini desteklemektedir.Bu yöntemin amacı; işitme engelli çocukların var olan işitme kalıntılarının en uygun işitme cihazları aracılığı ile aktif hale getirilerek doğal, uyarıcı ve etkileşimli ortam içinde tıpkı işiten akranları gibi konuşma ve dillerini geliştirmektir.

2-) Total Yöntem:

Bu yöntem ise daha çok total işitme kaybı olan öğrencilerde kullanılmaktadır. Sözel dilin yanısıra işaret dili de eğitimin içeriğine eklenir.İşitme cihazlarından fayda sağlayamayan bireyin, çevresiyle iletişime geçebilmesi için hem sesler çıkararak hem de işaretlerle anlatması hedeflenir.Bu yöntem sayesinde total kaybı olan birey, eğitimden faydanlanma ve çevreyle iletişim kurma fırsatı yakalar.