DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği Nedir ?

Çocuğun gelişim basamaklarına göre gerçekleşmesi beklenen gelişimi zamanında tamamlayamaması ya da geç tamamlamasıdır.

Gelişim Geriliği Hangi Gelişim Alanlarında Olur ?

-Konuşma ve Dil Gelişimi ; En büyük habercisi konuşmanın gecikmesidir. Çocuk yaşıtlarına göre daha az kelime kullanıyor ve ya kendi geliştirdiği bir dilde kendini ifade etmeye çalışıyor olabilir. Konuşmanın gecikmesi sadece gelişim geriliğinin değil, bazı ciddi patolojik problemlerin de habercisi olabilir.

-Motor Gelişim Geriliği ; Kaba ya da ince motor kabiliyetlerinde görülen gelişim geriliğidir.

-Bilişsel Gelişim Geriliği; Zihinsel (mental) alanda ya da bilişsel alanda gerilik olarak tanımlanabilir. Zihinsel alanda gerilik , kavramların gelişememesi neden sonuç ilişkisi kuramama , problem çözme becerilerinin gelişmemesi olarak tanımlanabilir. Bilişsel alanda gerilik ise ; bakış açısı ,sezgi, ima edileni anlamama olarak tanımlanabilir.

-Kişisel ve Sosyal Gelişim Geriliği ; Kişisel gelişim geriliği çocuğun günlük rutin aktiviteleri olan beslenme , giyinme, tuvalet gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede yaşadığı yetersizlik olarak ifade edilebilir. Sosyal gelişim geriliği ise ; çocuğun sosyal çevresi ile nasıl iletişim kuracağını bilememesidir.

Gelişim Geriliğinin Nedenleri Nelerdir ?

Gelişim geriliği biyolojik nedenlerden olabileceği gibi çevresel faktörlerden de kaynaklanıyor olabilir. Gelişim geriliğini etkileyen biyolojik nedenler  arasında , depresyon ve ya mental hastalıklar , kurşun zehirlenmesi, prematüre doğum, yetersiz ve dengesiz beslenme sayılabilir. Çevresel faktörler ,ise çocuğun kritik dönemde duyularının yetersiz uyarılması , aşırı koruyucu ya da baskıcı aile tutumları , bebeğin çıkardığı seslere ilgi gösterilmemesi , oturma ve yürüme gibi motor becerilere teşvik edilmemesi , yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirmemesi ve oyun ihtiyacının  karşılanmaması olarak özetlenebilir.

Gelişim Geriliğinin Belirtileri Nelerdir?

*6 aylık olduğu halde sizi tanımıyorsa

*1 yaşını geçtiği halde işaret ile gösteremiyor , anlamlı bir iki kelime söylemiyor, seslenildiğinde bakmıyor ve göz teması kurmuyorsa

*2 yaşını geçtiği halde oyuncaklarla amaca uygun oynamıyorsa çocuğun gelişiminde bir sorun olabileceğinden şüphelenmek gerekir.

Not : Eğer çocuğun herhangi bir gelişim alanında geri kaldığından şüphe ediyorsanız zaman kaybetmeden bir uzmana danışmanız gerekir ve sonrasında yoğun bir  eğitim ile çocuğun gelişim alanlarının geliştirilmesi gerekmektedir.