DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Nörogelişimsel Tedavi (Bobath)

Bobath yöntemi olarak da bilinen Nörogelişimsel Tedavi, 1940’lı yıllarda Berta Bobath ve eşi Karel Bobath tarafından İngiltere’ de geliştirilmiştir.

Başlangıçta yetişkin nörolojik hastalar için ( felç gibi) geliştirilen Bobath yöntemi, 1960’lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde serebral palsi (beyin felci) başta olmak üzere yaygın kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Nörogelişimsel tedavinin amacı anormal hareket paternlerini baskılayıp normal hareket paternlerini açığa çıkarmaktır.

Bunu sağlayabilmek için inhibisyon (engelleme), fasilitasyon (kolaylaştıma) ve stimülasyonun (uyarma) birlikte kullanıldığı özel teknik tutuşlar kullanılır.

Yönlendirme ile çocuğun yapabildikleri uyarılır ve hareketlerde daha çok normal patern gelişir.

Bobath yöntemi ile nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklara mümkün olan en üst seviyede fonksiyonellik kazandırılmış olunur.